Ngày 11 tháng 4 năm 2017, Trường Đại học Tây Nguyên đã có buổi tiếp và làm việc với Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh về việc thỏa thuận liên kết đào tạo Đại học và Sau đại học tại khu vực Tây Nguyên.

Tham gia tiếp và làm việc với Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh có PGS.TS.Trần Trung Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng, Lãnh đạo Phòng ĐTĐH, Phòng ĐTSĐH, Khoa Sư phạm; phía Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh do PGS.TS Tạ Quang Đông – Giám đốc Nhạc viện dẫn đầu.


Trường Đại học Tây Nguyên là một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hàng đầu của khu vực Tây Nguyên và tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia. Vì vậy Nhà trường là một địa chỉ có sức hút lớn về hợp tác, liên kết đào tạo của tất cả các trường đại học hàng đầu trong nước và các trường đại học quốc tế khi đến Tây Nguyên.

Tây Nguyên là vùng đất giàu bản sắc văn hóa với âm thanh cồng chiêng mời gọi, thiết tha, say đắm lòng người, nhưng lại là vùng mà nguồn nhân lực cao về âm nhạc được đào tạo còn thiếu. Chính vì vậy, mà ngay lần đầu tiên tổ chức liên kết đào tạo với bên ngoài, Nhạc viện TP HCM đã chọn Tây Nguyên làm điểm đến và Trường Đại học Tây Nguyên để liên kết mở ngành.

Được biết giữa Nhạc viện TP.HCM và Trường Đại học Tây Nguyên đã thống nhất lộ trình liên kết mở các lớp đào tạo tại Tây Nguyên. Đầu tiên là các lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ âm nhạc có thời gian đào tạo từ 2-3 tháng và mở đào tạo cao học mã ngành Lí luận và PP giảng dạy âm nhạc.

Trong tương lại gần, căn cứ vào nhu cầu thực tế của người học, thực tế thị trường lao động và năng lực đào tạo của mỗi trường, hai bên sẽ tiếp tục liên kết mở các mã ngành khác…

Trung tâm Thông tin