Diễn đàn sinh viên Tây Nguyên - BkTayNguyen.com

Chào mừng bạn đến với Diễn đàn sinh viên Tây Nguyên - BkTayNguyen.com.

 1. THÔNG TIN   Bài cuối

  1. Thông tin BQT

   (1 Đang xem)

   ✓Giới thiệu diễn đàn. ✓Nội quy diễn đàn. ✓Tuyển mod. ✓Định hướng phát triển.

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 6
   • Bài viết: 6
  2. ✓Mọi thắc mắc, góp ý. ✓hướng dẫn sử dụng. ✓Liên hệ quảng cáo.

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
 2. TIN TỨC & SỰ KIỆN   Bài cuối

  1. ✓Thông tin giáo dục sở ban ngành. ✓Quy chế tuyển sinh. ✓Thông báo tuyển sinh. ✓Công tác tuyển sinh.

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  2. ✓Tin tức sinh viên. ✓Báo sinh viên. ✓Bản tin nội bộ. ✓Tin tức, sự kiện sinh viên Việt Nam.

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 5
   • Bài viết: 5
  3. ✓Chương trình hội thảo. ✓Sự kiện, diễn biến chương trình đào tạo.

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  4. ✓Cổng thông tin học bổng & du học. ✓Kinh nghiệm săn học bổng. ✓Kinh nghiệm du học.

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  5. ✓Học phí kỳ học, môn học. ✓Thời gian và địa điểm đóng học phí. ✓Thông báo lịch thi.

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
 3. GÓC SINH VIÊN   Bài cuối

  1. Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  2. ✓Câu lạc bộ, hội nhóm chuyên tổ chức và hỗ trợ sinh viên. ✓Các nhóm tình nguyện. ✓Nội dung và định hướng hoạt động đội nhóm.

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  3. ✓Thông tin tân sinh viên. ✓Những điều cần biết, sổ tay Tân sinh viên.

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 2
   • Bài viết: 2
  4. ✓Mạng lưới cựu sinh viên. ✓Chia sẻ kinh nghiệm cựu sinh viên. ✓Cựu sinh viên đóng góp.

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  5. ✓Nơi gặp gỡ, giao lưu những người con cùng xóm, cùng quê mà phải xa nhà đi học, đi làm.

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  6. ✓Chia sẻ và đào tạo kỹ năng mềm. ✓Kỹ năng học tập. ✓Kỹ năng sống. ✓ Kỹ năng nghề nghiệp.

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
 4. THƯ VIỆN   Bài cuối

  1. ✓Triết học. ✓Kinh tế chính trị. ✓Chủ nghĩa xã hội khoa học. ✓Lịch sử Đảng. ✓Pháp luật đại cương. ✓Tâm lí. ✓Xác suất thống kê...

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  2. ✓Sách hay. ✓Sách điện tử. ✓Bài giảng điện tử. ✓Sách miễn phí. ✓Sách PDF/PRC /EPUB.

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  3. ✓Tài liệu. ✓Đề thi. ✓Bài tập. ✓Giáo án. ✓Đề kiểm tra. ✓Đáp án.

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  4. ✓Đề án. ✓Luận văn. ✓Tiểu luận. ✓Khóa luận. ✓Luận án.

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  5. ✓Hệ thống văn bản, biểu mẫu. ✓Hệ thống quy trình, quy chế. ✓Tác nghiệp, kiểm định.

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 5
   • Bài viết: 5
  6. ✓Tìm tài liệu. ✓Đặt câu hỏi. ✓Giải đáp thắc mắc.

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  1. ✓Bộ môn Sinh học vật nuôi. ✓Bộ môn Chăn nuôi chuyên khoa. ✓Bộ môn Dinh dưỡng và Thức ăn chăn nuôi. ✓Bộ môn Cơ sở Thú y. ✓Bộ môn Thú y chuyên ngành. ✓Trạm xá Thú y.

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  2. ✓Khoa Dự bị - Tạo Nguồn là nguồn đào tạo học sinh dân tộc thiểu số cho Trường đại học Tây Nguyên.

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  3. ✓Bộ môn Toán. Bộ môn Hoá. ✓Bộ môn Công nghệ Môi trường. ✓Bộ môn Tin. ✓Bộ môn Sinh học Thực nghiệm. ✓Bộ môn Sinh cơ sở. ✓Bộ môn Lý.

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  4. ✓Kinh tế. ✓Kế toán. ✓Quản trị kinh doanh. ✓Tài chính - Ngân hàng. ✓Luật kinh doanh. ✓Kinh doanh thương mại. ✓Thông tin kinh tế.

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  5. ✓Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Leenin. ✓Tư tưởng Hồ Chí Minh và phương pháp giảng dạy. ✓Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  6. ✓Ngôn ngữ Anh. ✓Phương pháp giảng dạy. ✓Tiếng Anh chuyên ngành. ✓Pháp - Jrai.

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  7. ✓Sinh học thực vật. ✓Khoa học đất. ✓Cây trồng. ✓Quản lý tài nguyên đất. ✓Quản lý tài nguyên rừng & môi trường. ✓Lâm sinh học. ✓Sinh thái & môi trường rừng. ✓Bảo vệ thực vật. ✓Cơ khí & CNSTH.

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  8. ✓Giáo dục tiểu học. ✓Giáo dục mầm non. ✓Văn học. ✓Ngôn ngữ. ✓Tâm lý giáo dục. ✓GDTC cơ bản. ✓GDTC chuyên ngành. ✓Trung tâm KHXH&NV TN.

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  9. ✓Hình thái. ✓Chức năng. ✓Vi ký sinh. ✓Liên chuyên khoa hệ nội, ngoại. ✓Nội. ✓Ngoại. ✓Sản. ✓Nhi. ✓Nhiễm. ✓Điều dưỡng. ✓Y tế cộng đồng. ✓Huấn luyện kỹ năng.

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  1. ✓Bài viết đăng nhà trọ, phòng trọ cho sinh viên. ✓Phòng trọ miễn phí.

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  2. ✓Mạng tuyển dung & Việc làm. ✓Công việc làm thêm. ✓Gia sư. ✓Công việc bán thời gian.

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  3. ✓Góc bạn trẻ. ✓Tin tức, ý tưởng, kiến thức, kế hoạch khởi nghiệp. ✓Làm giàu.

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  4. ✓Kiến thức công nghệ. ✓Lập trình. ✓Thiết kế website. ✓Tin học văn phòng. ✓Thủ thuật công nghệ.

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  5. ✓Địa điểm ăn uống & du lịch ngon bổ rẻ và thú vị. ✓Du hí, phượt, nhậu nhẹt, tổ chức sự kiện, tiệc tùng.

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1
   • Bài viết: 1
  6. ✓Kiến thức, tư vấn sức khỏe, giới tính, làm đẹp. ✓Chia sẻ thông tin, bí quyết, phương pháp để cùng phát triển.

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  7. ✓Kho truyện cười. ✓Truyện hài. ✓Truyện vui. ✓Chia sẻ và cùng cười.

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  8. ✓Làm quen - Giao lưu - Kết bạn. ✓Người cô đơn. ✓Tâm tình. ✓FA. ✓Thất tình. ✓Bạn nhậu. ✓Bạn học. ✓Hẹn hò.

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  9. ✓Khu vực đăng tin mua bán, rao vặt. ✓Quà tặng. ✓Dịch vụ miễn phí.

   Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 39
   • Bài viết: 39

Tình hình diễn đàn

Thành viên đang hoạt động Thành viên đang hoạt động

Hiện có 48 người đang truy cập. Gồm 7 Thành viên và 41 Khách

Truy cập nhiều nhất: 152, lúc 04:10 AM 06-05-2017.

 1. AmandaWww3,
 2. DanielleMc,
 3. KraigMcLou,
 4. Mahalia764,
 5. ModestaLem,
 6. Patriottej,
 7. Wilford74D

Thống kê Thống kê

Chủ đề
66
Bài viết
66
Thành viên
346
Thành viên kích hoạt
3

Chào mừng thành viên mới nhất GordonTrum